You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(69)ပီႊတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵေႃႊၵရဵတ်ႉ

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(69)ပီႊတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵေႃႊၵရဵတ်ႉ

August 12,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇၸီႇၵမ်ၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်း ႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(69)ပီႊတဵမ် တမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈထူဝ်ႉၵေႃႇၵူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵေႃႊၵရဵတ်ႉ ၸေႈ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် ဝၼ်းထီႉလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 1950 ၼီႊ ဢၼ်ၸေႃးပႃႉဢူးၵျီးလႄႈ ၸၢႆးၵေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉ လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၽသပလ လႄႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈထူဝ်ႉ ၵေႃႇၵူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵေႃႊၵရဵတ်ႉၼၼ်ႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇပဵၼ်(4)သၢႆသိုၵ်း သေ ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ် ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈတူၵ်း သုမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်း ၸေႃးထေးမွင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇၸီႇၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇလႄႈ မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇၸီႇၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉယၢင်းၽိူၵ်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း(NCA)ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆလူၺ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉသေ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ယႃႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆမႃးသေတႃႉ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း(KNU Concerned Group) လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶတ်းၶၢၼ်ႉတေႃႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

Top