You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း

August 12,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)၊တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) လႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင် တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃးၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈလူႉၶွႆႈတၢႆ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ(6)မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁၢင်ႈလွၵ်းတိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင် တိုၵ်းၵေႃႈ တိုဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်း ၼႃႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ လႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းသေ မိပ်ႇငႅၼ်းၶၢတ်ႈၶွပ်ႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃးၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ပွတ်းတွၼ်ႈၼႃႈတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်းသေတူင်ႉၼိုင်၊ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸင်း ပႅင်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မၢႆမီႈၵူႈပိူင်ပိူင် မၢပ်ႇၼႄးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူလၢႆဢဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယိုဝ်ယိုတ်းၸင်ႉၸိူဝ်ႈ ၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

Top