You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > မိူင်းမွၼ်းထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉလူၵ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ

မိူင်းမွၼ်းထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉလူၵ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ

August 11,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

တေႇဢဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ ၽူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇမဵတ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၵဵဝ်ပၢင်ႇလၢႆႇ တိူဝ်းၶႅင်ႁႅင်းၸိုၼ်ႇမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတီႈ တွၼ်ႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၸၢၼ်း ၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလႄႈ တိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႇ ထူပ်းၺႃးၽေး ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဢိၵ်ႇၽေးလိၼ်ယူတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်းလၢႆလၢႆတီႈလႄႈ တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် August 7 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 11 ဝၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမီး(12,000)ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉတေႇဢဝ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် June တေႃႇထိုင် လိူၼ် August 11 ဝၼ်းၸိုင် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈမီး မွၵ်ႈ (105,000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11ဝၼ်းၼႆႉ ဝဵင်းယေး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမွၼ်း လႆႈထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းဝဵင်းငဝ်းလၢႆးႁၢင်ႈႁၢႆႉဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢူးႁိၼ်ႇ ၼႃႇရီႇပၼ်ႊထီႊယူႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ထီႉ(2) မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၸေႈမိူင်း မိူင်းမွၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးလၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူတ်ႉၵႃးသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး တီႈၸေႈဝဵင်းယေးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မေႃႇလမႅင်ႇ – တႃႈၵုင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈပဵၼ်တီႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၺႃႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ လႆႈ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတီႈဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇယဝ်ႉ ပွႆႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ(26)လမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ် August 9 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မူႇဝၢၼ်ႈ၊ ဝဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ် မီးၸွမ်းသၢပ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်သၢႆးၶၢဝ်(တႄးၽိဝ်ႇၵူင်း) ၸေႈဝဵင်းပွင်း မိူင်းမွၼ်း လႆႈထူပ်းၺႃးၽေးလိၼ်ယူတ်ႇ တူၼ်းလွႆမလၢတ်ႉၵူၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇ သဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႄးၽိဝ်ႇ ၵူင်း ၸၢႆးယိင်းႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(96)ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇလွႆၵူၼ်ႇတဵင်တၢႆမီး (51)ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (40)ၵေႃႉပၢႆ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈလႆႈသုမ်းတီႈလိၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ မိူင်းထႆး တေၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း ၵႂႃႇၼႆသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ပေႃးငဝ်းလၢႆးၾႃႉၽူၼ်လီမႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ တေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီးသေ ၸွမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မုၵ်ႉၸုမ်းငဝ်ႉငဝ်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၽူၼ်လူမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 14 ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းမွၼ်းလႄႈ တိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႇ ၽူၼ်တေသိုပ်ႇ တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉတေၸၢင်ႈၼွင်းယိုင်ႈထႅင်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top