You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း(2)လမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း(2)လမ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ

Tai Images 28 July

ၵႃး12မၢၵ်ႇဢၼ်တၢင်ႇဝူဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း (စကိုင်း) ၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၵေႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 27.7.2019 ယၢမ်း 10 မွင်း 30 မဵတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉယိုဝ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၶွင် ၵုမ်ႇမၼီႇပလႄးထူးတိတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸေႈၵႅင်း(စကိုင်း)ၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းၵၼ်(5)လမ်း မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶပ်းလႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽႅဝ်ဝႆႉ ၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼွင် ပိင်လႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းထီႉ(2)ထုၵ်ႇယိုဝ်းလႄႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈသေ ၵူၼ်းၸွမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ ၵႃးလမ်းထီႉ(4)ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢီႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵေႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ႇ တေႃႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈၵေႈၵၢင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈၵမ်းၵမ်းမီးယူႇ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈႁူႉလၵ်းထၢၼ် မၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းသေပွၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉဢၼ်ယိုဝ်းတီႈတူၼ်ႈၶေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶူဝ်း လၢႆးၶဝ် ၼၼ်ႉတႄႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းလႆႈတူဝ်တၢႆၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးၵူၺ်း”လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ် ၵႆႉၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႈၶၢၼ်ႉၼႆႉ ၵိုတ်းၸုမ်းၶူဝ်းလၢႆးၵူၺ်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ် တႄႉဢမ်ႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ တေႇၼႂ်းပီႊ 2017 မႃးတေႃႇၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၵႆႉပဵၼ်ၵႆႉမီး ဢမ်ႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈသေတႃႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပီႊ 2019 ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။

Top