You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၽူႈၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆမိူင်း

ၽူႈၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆမိူင်း

Tai Images (July-23)

ဝၼ်းထီႉ 24.7.2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ(ၸဝ်ႈသူႉၶမ်း) ႁပ်ႉၸုမ်ႈ သူးလၢဝ်ၸွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းယၢမ်ႈလီၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းၾလေႃႇရီႊ တႃႊ မိူင်းဢမေႇရီႇၵၼ်(International University of Morality Florida U.S.A) ၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတူဝ်ႊၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမွပ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ်လၢႆတီႈ၊ လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သူးပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈ Caja Jakra Award၊ ၸုမ်ႈၶူးလၢဝ်ၸွင်ႈ(ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့)၊ သူးၸုမ်ႈၶူးလၢဝ်ၸွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇယေႃး မုၼ် ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈ The Honorary Doctorate Degree Award Ceremony Commencement ၸိူဝ်း ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇတႆးလၢႆတူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးလၢႆၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 27.7.2019 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇပုင်ႇၺၼၼ်ႉတ ဝိႁၢရ်ႇဝၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ဝိႁၢရ်ႇ မိတ်ႉၸိမႃႇရမ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႊတႃႇၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမသႃႇမိ တူၼ်ႈတီး တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးလၢဝ်ၸွင်ႈ ပႃႇရၵူႇ(ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့) တီႈမိူင်း ၸိင်ႇၵပူဝ်ႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းယၢမ်ႈလီ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းၾလေႃႇရီႇတႃႊ မိူင်း USA ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ(21)ပီႊမိူင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈတၢင်းၶတ်းၸႂ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇတႆး ဢၼ်ၸိူဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽေႈၼႄပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇတႆး ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် ပိုၼ်ၽေႈသႃႇသၼႃႇၼၼ်ႉသေ လွင်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉ မႃးလၢႆတူၼ်လၢႆပႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

Top