You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (4) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇမိူင်းUS ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (4) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇမိူင်းUS ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်

Tai Images-July(18)

ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ရၢႆႊတႃႇ(Reuters) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17.7.2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း ၶွင်US Mr.Mike Pompeo လၢတ်ႈဝႃႈ“တေပၼ်တၢင်းၽိၼ်း ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မၼ်းဢွင်ႇလၢႆ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း၊ ၸွမ်ႁၢၼ် တၢၼ်းဢူး၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇဢွင်ႇ ၶဝ်(4) ၵေႃႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႊႁိၼ်ႇၵျႃ ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ်”ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ႁပ်ႉတၢၼ်းႁႅင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တႄႇၼႂ်းပီႊ 2016ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃး မီးလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးသေ မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ၵျႃ တင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈႁူႉၵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼဝတ/ၼဢၽၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵႃးလႄႈမိူင်းယူႊရူပ်ႊၵေႃႈ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းၸၼ်ႉသုင်လႄႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ ထိုင်မႃးၸူဝ်ႈပၢၼ် ၸွမ် ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း (2)သိုပ်ႇ ပႆႇတၼ်းထူၼ်ႈလီၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇမိူင်း US ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်၊ လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်တင်းပၢၼ် ၼဝတ/ ၼဢၽ ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸၢႆႉဢမ်ႇၵိူင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈ ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Top