You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > မိူင်းၶေႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

မိူင်းၶေႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

Tai Images- July(14)

မိူင်းၶေႇဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇၵဵင် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး(မိူင်းမၢၼ်ႈ) ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉလႄႈၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵဝ် လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(6)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ငူပ်ႉၺီႉၵၼ်တင်း ၽၢႆႇၶေႇသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင် ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈတေႃႉၶၢမ်ႈတၢင်းတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼမ်တေႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶေႇ ၶဝ်ယူႇ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶေႇ ၵူၼ်းၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သုမ်းယႂ်ႇသုမ်းလူင် ယွၼ်ႉၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး(6)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶေႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ“မၢၵ်ႇ ၵဵင်ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ သိတ်ႇယႃလႄႈမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ”ၼႆသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၵိၵ်ႉ ၵျိၼ်းၸၢၼ်းၵျေႃႉ ပူၼ်ႉမႃး(6)လိူၼ်တေႃႇယၢမ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇၵဵင်ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶေႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၸေႈဢႅၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း သႃႇ၊ ပၢင်မိူတ်ႇ၊ ၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ၵွင်းလၢင်း၊ ၼမ်ႉပႅၼ်ႈ၊ ၵွၵ်ႇတႅင်၊ ၼွင်လႅင်၊ ပၢင်မႅင်း၊ ပၢင်မူင်ႈလႄႈၼမ်ႉယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈၵႃႉမၢၵ်ႇၵဵင်ၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ဝၢႆႇႁူဝ်တေႃႇၼႃႈ တၢင်းသုမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈၶၢႆ သူင်ႇ လူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တင်းဢၼ်လူဝ်ႇၶၢႆလႄႈ ႁႅင်းသိုဝ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်၊ ဢၼ်လူဝ်ႇၶၢႆ ၼမ်လိူဝ် ဢၼ်ၶႂ်ႈသိုဝ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇၵဵင်သုၵ်းလိူင်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ မုင်ႈႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းသုမ်းၵူၺ်းယူႇ ယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၺ်းမၢၵ်ႇၵဵင် မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဵဝ်၊ တႅင်တဝ်ႈ၊ တႅင်ႁွမ်၊ မၢၵ်ႇမူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၶၢႆတၢင်းၵၢၼ်လႄႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၽုၵ်ႇသွမ်ႈတေႃႉၶၢႆမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်း သေ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဢၼ်ၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ႁႃလၢႆးတၢင်းပိၼ်ႇတၢင်ႇ မဵဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

Top