You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > လွင်ႈလီႁုၼ်ႉၼူဝ် သဵင်ၶူဝ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵၼ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈမီး

လွင်ႈလီႁုၼ်ႉၼူဝ် သဵင်ၶူဝ်တႅၵ်ႇၼၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵၼ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈမီး

ၵဵပ်းတႅမ်ႈ-ႁိုၼ်းၶႅင်

တီႈပၢင်ၵိၼ်ႁုၼ်ႉၼူဝ် သဵင်ၶူဝ်တဵမ်ဝၢင်း ဢမ်ႇမီးၼၢင်းသေၵေႃႉ ၽႂ်ဢမ်ႇၶျေႃႉၽႂ် ၵွၵ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၵွၵ်းၼိုင်ႈ ၵိၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း မူပေႃးသဵင်ႈပဵၼ်တူဝ် ယင်းတိုၵ်ႉထၢမ်ႁႃၼင်ႁူဝ်မၼ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယိုင်။
မီးၵူၼ်းပႅတ်ႇၵေႃႉၵုမ်းလဝ်ႈ ၼိူဝ်သုမ်ႉမႆႉပူၵ်ႇၸၼ်ႉသွင်သေဢုပ်ႇၵၼ်-

ၵေႃႉၼိုင်ႈပွတ်ႈၾူင်း ၽွင်းသဵင်းၾႃႉလင် လူမ်းၶဝ်ႇလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၵ်ႉဝႃႈ“ႁေႉယႃႇလဵၼ်ႈၾူင်း မိူဝ်ႈ ၾႃႉလင်ၾႃႉၾႃႇဢေႉ ၵမ်ႉၾႃႇပႃးႁႃးဢိူဝ်ႈ”

ၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ“ၽႃႇပၼ်ႁႃးသွင်ၵေႃႉလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်သင်”

ၵေႃႉၼိုင်ႈသၢတ်ႈဝႃႈ“ပေႃးၼၼ်တေၺႃးႁဝ်းတင်းမူတ်းဢိူဝ်ႈ”

ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉဝႃႈ“ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် တေဢမ်ႇၵိုတ်းၵေႃႉဢၼ်တေၶႆႈၼႄပိူၼ်ႈ၊ ႁႃးတေ ပႂ်ႉၶႆႈၼႄပိူၼ်ႈၵႂႃႇ”

ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ႁႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵူၺ်းလူင် ဢမ်ႇၽႃႇပႃးႁႃးသႄႈ”

ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်းဝႃႈ“ပေႃးၼၼ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၾႃႉၽႃႇၵူၼ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ႁႃးလူဝ်ႇတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇပႃးႁႃး”

ၵေႃႉပဵၼ်ဢိၼ်ႇၵိၼ်ႇၼီႇယႃႇသမ်ႉဝႃႈ“ပေႃးၾႆးၾႃႉသူဢမ်ႇလႅင်း တေလူဝ်ၵဝ်ယူႇလူး ၵဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇ ပႃးလႆႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉၼိုင်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ“ပေႃးလူဝ်ႇၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်း တႃႇပွႆႇၶိူင်ႈလူင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပႃးၵဝ်ၵေႃႉ ၼိုင်ႈလႄႈ ၽႃႉၽႃႇၵဝ်ဢမ်ႇလႆႈလေႃႇ”

ၶုၼ်သိၵ်ႉၵျႃးၸႂ်လမ်ႁေဝႃႈ“သူၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈ ၶဝ်ႈၵူႈပိူင် ဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈယင်းမႃး တွၵ်ႈၶိတ်ႉ ႁဝ်းယူႇ ၶႂ်ႈၺႃးယူဝ်ႉ”ၼႆႁေ ယဵဝ်ႈႁၢတ်ႇပေႃးတူဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉဝိတ်း။

Top