You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ရၶႅင်ႇလႄႈၶျၢင်း ၸေႈဝဵင်း(9)ၸေႈဝဵင်းထုၵ်ႇပိၵ်ႉလႅင်း ဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉ

ရၶႅင်ႇလႄႈၶျၢင်း ၸေႈဝဵင်း(9)ၸေႈဝဵင်းထုၵ်ႇပိၵ်ႉလႅင်း ဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ဝဵင်းလူင်ၸိတ်ႉတူၺ်ၼၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်း(8)ၸေႈဝဵင်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸေႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ ၸေႈမိူင်း ၶျၢင်း ႁူမ်ႈ(9)ၸေႈဝဵင်း ထုၵ်ႇဢိုတ်းလႅင်း ဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸေႈဝဵင်းဢၼ်ထုၵ်ႇဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမွင်းတေႃး၊ ၸေႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းရသေႉတွင်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းပုင်ႇၼႃးၵျုၼ်း၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ ၸေႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢူး၊ ၸေႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃးလႄႈၸေႈဝဵင်းမေႇပူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸေႈဝဵင်း ပလႅတ်ႉဝ ယူႇယဝ်ႉ။
MPT၊ Telinor, Ooredoo, Mytel ဢိုတ်းတၢင်း(4)ဢၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵုမ်ႇမၼီႇ တႄႇလီႇၼေႃး ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸေႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃးၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း(2)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတိုၵ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇဢေးမွင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၼ်ႁႃ(2)လွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးတႄႇလီႇၼေႃးသေတႃႉ ၵွပ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈမႃး လွင်ႈၸႂ်ႉ တိုဝ်း ဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉပၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆ ပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဝုၼ်ႇလူင် ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇလႄႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လွင်ႈၼႆႉတႄႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢိတ်းဢိတ်းယူႇ၊ တႃႇဢူၼ်းငိုၼ်း တင်းWave Money ၵေႃႇဢမ်ႇ ၸၢင်ႈထုၵ်ႈ၊ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆၵေႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇယူႇၼႆႉ ၵေႃႉဢၼ် ၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မေႇပူင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈဢိုတ်းလႅင်း ဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ သင်ၸွမ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်ႇ -Tai Images (Jun-24)

Top