You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူၼ်းမိူင်းၸိတ်ႉႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႃးမႂ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိတ်ႉႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉမႃးမႂ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ၸုမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ႇၼ ဢၼ်တေမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွၼ်းဝတ်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 22.6.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(07:00)မူင်းၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၽၢႆႇတပ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႅင်းၵူၼ်း(30)ပၢႆ လုၵ်ႉတီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်မိူင်းၸိတ်ႇသေ ၵႂႃႇႁပ်ႉၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ၼႃႉ တီႈဝိႁၢရ်ႇၸီႉၼမၢၼ်ႇဢွင်ႇ ပွၵ်ႉ(1) ဝဵင်းမိူင်းယႆ တႃႇမိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝိႁၢရ်ႇမိူင်းၸိတ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း(09:30)မူင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၽႅဝ်တီႈဝိႁၢရ်ႇမိူင်းၸိတ်ႇလီငၢမ်းသေ ပေႃႈမႄႈတၵႃႇသထႃး ၼႂ်း ထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်း(200)ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁူမ်ၸူမ်းဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ႇၼ တမ်ႈတီႈဝိႁၢရ်ႇ မိူင်းၸိတ်ႇ ယၢမ်း(11:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ႇၼ ႁပ်ႉၽိူၼ်မွၵ်ႇ တၵႃႇသထႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝိႁၢရ်ႇမိူင်းၸိတ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ႇၼ ဢႃႇယူႉ(57)ၶူပ်ႇ ဝႃႇသႃလႆႈ(14)ဝႃႇ ၸႃႇတီႉၸဝ်ႈယူႇ ၶၢႆးတူၼ်ႈႁုင်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွၼ်းဝိႁၢရ်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ၊ မီးၸဝ်ႈၸၢင်းပႃးလဵဝ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵုမ်းထိင်းမႃး ၵွပ်ႈဢမ်ႇပေႉၼႃႈၵၢၼ် ၵွၼ်းဝတ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉပၢင်းၸဝ်ႈသြႃႇ ၵၼ်ႇၼမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

Tai Images(Jun-23)

Top