You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၾႃႉၽႃႇဝူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်းတၢႆ(10)တူဝ်

ၾႃႉၽႃႇဝူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်းတၢႆ(10)တူဝ်

ဝၼ်းထီႉ 19.6.2019 ယၢမ်း(05:30)မူင်း တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၾႃႉလင်ၾႃႉၽႃႇ တိူဝ်ႉၺႃး ဝူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႁုင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆထင်တီႈ(10) တူဝ် လႆႈႁုၼင်ႇၼႆ။

ဝူဝ်း(10)တူဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႃႉၽႃႇတၢႆ တီႈၼႂ်းႁႆႈ လုင်းလႃႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသိမ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆႇ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈလၵ်း၊ ဝူဝ်းၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ (1) ဝူဝ်းလုင်း တူဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း တၢႆ(4)တူဝ် ပဵၼ်ဝူဝ်းသူဝ်းဢွၼ်ႇလႄႈဝူဝ်းမႄႈလူင်(4)တူဝ်၊(2) ဝူဝ်း ပႃႈသူၺ်ႇလႃႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း တၢႆတူဝ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဝူဝ်းမႄႈသိုဝ်ႇၶူၼ်လမ်၊ (3) ဝူဝ်း ပႃႈၶိၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ပဵၼ်ဝူဝ်း သူဝ်းဢွၼ်ႇ (1) တူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၾႃႉလင်ၾႃႉၽႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽုင်ဝူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈသေႃႉႁူမ်ႈမႆႉ ၼႂ်းႁႆႈသေ တူၵ်းၼႂ်းတူင်ႇသၢႆၾႃႉၽႃႇလႄႈၾႃႉလႆႈၽႃႇတၢႆထင်တီႈ (10)တူဝ် ၸွမ်းၵၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇ ၼႆ။

Tai Images (Jun-20)

Top