You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

လုင်းဢေႃးဝႃႇတ ဢႃႇယူႉ(60)ၶူပ်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 17.6.2019 လုင်းဢေႃးဝႃႇတ ယူႇႁိူၼ်းႁဵတ်းၵေႃႉလၢၼ် ၸၢႆးမိူင်းသႂ်သေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇယၢမ်း(03:00)မူင်းဝၢႆးဝၼ်း၊ ထိုင်ယၢမ်း(06:00)မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈတေႃႇယၢမ်း(08:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထဝ်ႁႃတူဝ်လုင်းဢေႃးဝႃႇတ ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 18.6.2019 ယၢမ်း (06:00)မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃၸွမ်းသၢပ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ဢဝ်ၸိူၵ်ႈၼင်ႇမၢၵ်ႇသူမ်ႈပူ ၽၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းယၢဝ်း(12)ပေႇပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၶိူဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတွပ်း တၢင်းသုင်(60)ပေႇ ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ယၢၼ်လႅၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(60)ပေႇၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵေႃႉ၊ ပႃႈၵျီႇၵေႃႉပဵၼ်မေးလၢတ်ႈဝႃႈ “လုင်းဢေႃးဝႃႇတၼႆႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်မဝ်း၊ လိူတ်ႈဢမ်ႇလီ ႁိုင်မွၵ်ႈ(6/7)ပီႊယဝ်ႉ ၵႂႃႇယႃတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း၊ ၽၢႆႇမေႃယႃတႆးၵေႃႈယူတ်းယႃ၊ မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈၵႂႃႇယူတ်းယႃယူႇ ဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း၊ မၢင်ပွၵ်ႈမၼ်းလိုမ်းဢမ်ႇတွင်းလႆႈဢီႈ သင် ၸႂ်မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇ၊ ႁႃးၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းမေႃးသင်ၵၼ်၊ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ မၼ်းလုၵ်ႉ ၼိုင်ႈၶဝ်ႈ ဝႆႈၽြႃးတၢင်ႇယွမ်းယဝ်ႉ ယၢမ်း(05:00)မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ႁႃးဢမ်ႇယၢမ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ႁိုင် ယဝ်ႉ၊ မၼ်းႁႂ်ႈၶႃႈႁႅၼ်းၽိူၼ်ၶဝ်ႈသေၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်”ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းဢေႃးဝႃႇတၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ(2) လုင်းလၢႆးသႂ်မၢတ်ႈ+ပႃႈလၢႆးသႃႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်း ပႃႈၵျီႇ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်(2) ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်ႇ-Tai Images(Jun-18)

Top