You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > မူင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉႁၢင်ၼႃး

မူင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉႁၢင်ၼႃး

ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႆႈၺႃးမူင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ၽုၵ်ႇမႅၼ်းဢွၵ်ႇလိၼ် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း (25)ဝၼ်းလူင်းတႂ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႃးလႆ၊ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းလွၼ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇငိုၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ဢိူင်ႇႁၢင်ႈၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“မူင်ႈဢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ မီး(3)မဵဝ်း၊ သီၶဵဝ်၊ သီလၢႆးလမ်၊ သီလၢႆးၶွၼ်ႇ ဢဝ်ယႃႈၶႃႈမူင်ႈမႅင်းသိတ်းၵေႃႈဢမ်ႇတၢႆ၊ ႁဵတ်းၶဵင်ႇတႆႈတိၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၵေႃႈ မူင်ႈၼႆႉတိုၵ်ႉမီးယူႇတိၵ်းတိၵ်း”ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇမူင်ႈၵိၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်း(4)ဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း200 ဢေႇၵႃႉပၢႆ၊ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႈ (808, 621)လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်မူင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃးၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မူင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးပၢႆးသၢႆႊၶဝ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉမႅၼ်ႈၸိုင်ႈ မူင်ႈဢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉ(FAW= Fall Army Worm) မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 13-14.6.2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇၽုၵ်ႈသွမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶဝ်ပႃးပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ လၢႆးယႃ မူင်ႈမႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ၶၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈၽုၵ်ႇယၢမ်ႈသွမ်ႈၼမ်လၢႆ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်းယွမ်းၽုၵ်ႇယွမ်းသွမ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၽုၵ်ႇၸိူဝ်း သွမ်ႈသမ်ႉၺႃးမူင်ႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။

Tai Images(Jun-17)

Top