You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸေႈဝဵင်းၸေးၸုင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ၸိုင်ႈတႆး ထူၼ်ႈ(23)ပီႊ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸေႈဝဵင်းၸေးၸုင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ၸိုင်ႈတႆး ထူၼ်ႈ(23)ပီႊ

Tai Images (Jun-6)
ဝၼ်းၵိူတ်ႇၵေႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSJAC) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(23)ပီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸေႈဝဵင်းၸေးၸုမ်ႇ တီႈႁူင်းသဝ်း Sky View ပွၵ်ႉ(10) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (300)ပၢႆ။

ဝၼ်းထီႉ 6.6.2019 ယၢမ်း 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ဢဝ်ၵုင်မုၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ဢွင်ႇမၢၼ်ပေႉမႃး သိုပ်ႇတုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ် ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ“ပေႃးဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ”ၼႆၼၼ်ႉသေ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ် ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၸွမ် ၸိူဝ်ႉယႂ်ႇၶိူဝ်းလူင် မီးမိုၼ်းမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူဝ်းတႅမ်ႇၶိူဝ်းယေႃႈ ၼင်ႇၶိူဝ်းမၼ်းလႅင်၊ ၵၢမ်ႇ ၵျၢမ်ႇမႃႇႁဝ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ” ၼႆသေ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇပဵၼ်မႃးလႆႈၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းမီးၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးလၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ မႃးတႅၼ်းတၢင်လၵ်းမိူင်း 2008 ယူႇယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ် ပၼ်ႁႃလၵ်းမိူင်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်သိုၵ်းဝၢင်ႈမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း(60)ပီႊပၢႆယဝ်ႉ၊ တႃႇ ႁွတ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်မိူဝ်ႈငၢႆႈ ပၢႆႈၵၼ်မိူဝ်ႈယၢပ်ႇ ၼႆ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယူႇယဝ်ႉ။
ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လုင်းၸၢႆးၼုတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်းလႅင်း လွင်ႈလႆႈတေႃႇ သူႈလတ်းၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢႆးလႃႉ လူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ UNA ယိုၼ်ႈ ထိုင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ လူဢၢၼ်ႇၼႄၽိုၼ်လိၵ်ႈ လၢႆးငၢၼ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃး၊ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႈမိူင်းၶဝ် တၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈ တူင်ႉ ၼႂ်းသၽႃး(လုတ်ႉတေႃႇ)လႄႈၸေႈမိူင်း၊ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထီႉ 7.6.2019 လႆႈႁူႉ ၼင်ႇၼႆ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 26.10.1988 ၼီႈသေ ယၢမ်ႈပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 လႄႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 သေ ၸုၵ်ႈမၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။
ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6.6.1996 ၼီႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်+တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA+ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး SSNA ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမႃး၊ ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်ႇပင်းလုလႅဝ်ယဝ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႅၵ်ႈပဵၼ်ပီႇတုၸိတ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2012 ၸင်ႇပူၵ်းတင်ႈမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်+ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး+သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း(ပီႇတုၸိတ်ႉ)သႅင်ၵႅဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုၵ်း မၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

Top