You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵူၼ်းယိပ်းသေႃးယေးငိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၢၼ်ႈ လၵ်းဢဝ်ငိုၼ်း 4000 သႅၼ်

ၵူၼ်းယိပ်းသေႃးယေးငိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၢၼ်ႈ လၵ်းဢဝ်ငိုၼ်း 4000 သႅၼ်

ၵူၼ်းယိပ်းသေႃးယေးငိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၢၼ်ႈ(မျၢၼ်ႇမၸီးပႂႃးယေးပၢၼ်ႇ) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ဝဵင်းၵျၢႆႉထူဝ်ႇ ၸေႈမိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉ  လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၵႂႃႇ သႅၼ်ပွင်း 4000 (သီႇႁဵင်သႅၼ်) လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 14.5.2019 ယၢမ်း 08:30 မူင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်မၢၼ်ႇၼေႇၵျႃႇ ယေးငိုၼ်းၸၼ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈ ပႃႈသိၼ်မိၼ်ႉထူၺ်း ဢၢင်ႈထုၵ်ႈငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းငိုၼ်း မၢႆ(3) ၽူႈယိပ်းၵၢၵ်ႇသေႃး ယေးငိုၼ်း ၵျေႃႇမူဝ်းဝိၼ်း ဢႃႇယူႉ(44)ၶူပ်ႇ ဢမ်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃလႄႈ ဢွၼ် ၵၼ်မိူဝ်းႁွင်ႉတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်၊ ၶဝ်ႈတူၺ်းၼႂ်းၶွင်ႉၼွၼ်းမၼ်း လႆႈႁၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃးယေးငိုၼ်း တမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၽႃႈၵွပ်းဝႆႉ၊ ပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးလႄႈ ၵႂႃႇထတ်းတူၺ်းငိုၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢႆၵႂႃႇ 4000 သႅၼ်ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။ 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်မၢႆမီႈ 409(ယႃႉလူႉၵဝ်းလႅဝ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ဢၼ်ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၢပ်ႈဝႆႉ) တိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈလုမ်းပရိၵ်ႈ ဝဵင်းၵျၢႆႉထူဝ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၼႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Tai Images

ၽိုၼ်ဢိင်- KO TOE

May 17,2019

Top