You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးပၺႃႇ > ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ

ပၢင်ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်ပူင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ပိုၼ်းတႆးလႄႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝိႁၢၼ်ႇလႅင်းထမ်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

          ဝၼ်းထီႉ 30.5.2019 ယၢမ်း(09:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း ပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်တၢၼ်ႈ ၶႆႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼႃႇ ၸၢႆးမွင်ႇထူၺ်းလႄႈ ၼၢင်းလႃႉယဵၼ်ႇ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ တႃႇပွင်ပဵၼ်မႃး ပၢင်ပူင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ပိုၼ်းတႆးလႄႈငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးမိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢဝ်ပုင်းဢဝ်ၵွၵ်းယႂ်ႇၶၢမ်ႇၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈၼမ်၊ ပေႃးဢဝ်ၵွၵ်းပွင်ႇတုင်းၵေႃႈမၼ်းတေဢမ်ႇ လႆႈသင်ၼႆ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႈၵၼ်တၢင်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၵႂႃႇယူႇ။

          ဢၼ်မႃးတၢၼ်ႈၶႆႈၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸေႇယထမ်ႇမႃႉၽိပႃႇလ(M.A Sri Lanka) ၵျွင်းႁူဝ် ဝဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ၸရေးၵေႃႇမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႅၼ်ႈ တူင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈလွင်ႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈလွင်ႈပၢႆးယူႇ လီ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၶမ်းပဝ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈလွင်ႈ ပေႃႇလၸီႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးဝႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽေ(7)တွၼ်ႈသေ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

          ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ပိုၼ်းတႆးလႄႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း(2)လိူၼ်သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်(100)ၵေႃႉပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်ႇ-Tai Images (May-31)

Top