You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ပေႃးၼွၼ်းၽႃႈၵွပ်းမၢၵ်ႇႁၵ်း တၵ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်

ပေႃးၼွၼ်းၽႃႈၵွပ်းမၢၵ်ႇႁၵ်း တၵ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်

ၽႃႈၵွပ်းမၢၵ်ႇႁၵ်း (ႁိုဝ်)ၽႃႈၵွပ်းၼႃၼၼ်ႉ ၵႆႉႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸႂ်ႉ ပေႃးၵိၼ်ၶႅၵ်ႇသွၼ်ႈမိင်ႈ ႁွမ်းသွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုဝ်ႉၽႃႈၵွပ်းမၢၵ်ႇႁၵ်း ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်လီ တႃႇပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈလႂ်၊ တႃႇပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉသိူဝ်ႇၼွၼ်းၼိူဝ်မၼ်းယူႇ။

          ၽႃႈၵွပ်းမၢၵ်ႇႁၵ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶၢႆ မိူင်းသၼ်လွႆ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်မိူင်း ၶေႇမိူင်းထႆးမႃး၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၽႃႈၵွပ်းယွၵ်း ၵုၺ်ယွၵ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈပႅတ်ႈၸွမ်းၵွင်ယုၵ်း ယၢၵ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈၸိူဝ်းပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၽႅၼ်ႇပိၵ်ႈမိူင်းၶေႇ ယဵပ်ႉႁေႃႇၼွၵ်ႈမၼ်းသေ မႃးၶၢႆပၼ်မိူင်းသၼ်ႇလွႆႁဝ်း၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၵဵပ်းဢဝ်ၸွမ်းၵွင်ယုၵ်း ယၢၵ်းမႃးလႄႈ ၽႂ်လႂ်ၼွၼ်းၼိူဝ်မၼ်းၵေႃႈ တိုၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေမဵဝ်းသေလွင်ႈယူႇၼႆ လႆႈႁူႉ ၼင်ႇၼႆ။

          ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းႁၢပ်ႇတၢၼ်းသိူဝ်း၊ ၽႃႈမႆ ထဝ်ႇႁွၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းသေ ၶိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵူၺ်းလႄႈ တိုၼ်းလၢင်းဢမ်ႇယႂ်ႇ ၶၢႆလႆႈၵႃႈ ၶၼ်ဢေႇဢေႇယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

          လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလီ တေႃႉမႃးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတေးႁူတ်ႈသၼ်လွႆ ၸိူဝ်းယူႇၵႆဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႃႈၵွပ်းၼႆႉ မဵဝ်းလဵဝ် ပႃးၸဵမ်ႁုၼ်ႁၢင်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈ မႃးၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇလီဢဝ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽၢင်ႉသေၵမ်း။

ၶၢဝ်ႇ-သၢင်လိၼ်- May (30)

Top