You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၽွၵ်ႈတၢင်းၸူးတၢတ်ႇ သၢင်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇႁႃငိုၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၽွၵ်ႈတၢင်းၸူးတၢတ်ႇ သၢင်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇႁႃငိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ဢွၼ်ၵၼ်ၽွၵ်ႈတၢင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၵႂႃႇၸူးတၢတ်ႇ (တၢတ်ႇဢူမ်ပူ) ႁိုဝ် တၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမႃးလႄႇယဵမ်ႈ လႆႈၵူႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

          ဝၼ်းထီႉ 29.5.2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး၊ ၸဵမ်ၼုမ်ႇၸဵမ်ထဝ်ႈ ၸူႉၶွၼ်ႈၵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇၼႃးသေ ၸႅၵ်ႇၽႄၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈတီႇၽၵ်ႉပၼ် တၢင်း တႃႇၵႃးထူၺ်တၢင်းထူၺ်ၵႂႃႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းတေႃႇမၢၵ်ႇႁိၼ် မၢၵ်ႇသၢႆး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁဵတ်းၶူဝ်ယူႇလႄႈ လႆႈထၢမ်တူၺ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတိုၼ်းလႄႈ ပီ 2019 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးလႄႇၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်း၊ ၶူဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ တေမႃးလႄႇလႆႈၵူႈၶၢဝ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးသုၼ်ႇလႆႈထိင်းသိမ်း သၽႃႇဝႃႉတိုၼ်းပဵၼ်မိူင်းႁဝ်းယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆယူႇ။

          ၸဝ်ႈၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်းၺႃးၼႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈၶၼ်ၵိုင်ႇ ဢၢပ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းမၼ်းယူႇလႄႈ တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ ၼႃႈၾူၼ်ပႆႇတူၵ်းႁႅင်းၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆ။

          လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ“ၵူၼ်းဢၼ်မႃးလႄႇၼႆႉ လူဝ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇတေႉတေႉ ဢၼ်မႃးၵိၼ်ယႅမ်ႉသေပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်တၢင်းႁၢင်ႈလီတၢတ်ႇႁဝ်း ၶႂ်ႈတူၵ်း သူၼ်း ၵူၼ်းမႃးလႄႇတီႈတၢတ်ႇတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈမူတ်းသႂ်ၽွင်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

          တၢတ်ႇႁၢႆးပႃၼႆႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝႃႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃး ၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ၶူပ်ႇ ပီႊ ၵူၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလႄႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၵေႃႉသေ ၸိူဝ်းမီးပၢႆးႁၼ်ၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ ၶႂ်ႈမႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ႁဵတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတေႉတေႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်ႇ-သၢင်လိၼ် May-(30)

Top