You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးပၺႃႇ > ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်

ပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်

တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် ထုင်ႉမိူင်းယေႃ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9)မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(28) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈပႃး ၵၼ်ပဵၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးၾိင်ႈငႄႈ ပုတ်ႉထႁဝ်း၊ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းသေ၊ တွၼ်ႈသူးယွင်ႈယေႃးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ငိုၼ်း 50,000ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇပွင်ပဵၼ်လႆႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း၊ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈပၢင်ထူဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉၺီႉၵၼ်သေ ဢဝ်မေႃသွၼ်(7)ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ယိင်း (106)ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Tai Images(May-26)

Top