You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

လႆႈၼိူဝ်ၼႃႈၽဵတ်ႉသ်(Facedbook) ၶွင်ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး မၼ်း ၸဝ်ႈ ၼၢႆးမွၼ်ႇၶမ်းသႂ် ဢႃႇယူႉလႆႈ(92)ပီ ၼၼ်ႉ သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 22.5.201 ယၢမ်း 13:37 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢႆးမွၼ်ႇၶမ်းသႂ် ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေး ၸူးလူင် ၸဝ်ႈၶူးသူႉၶမ်း လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉမၢႆ(4) ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 27.5.2019 ၼၼ်ႉ တေၸုတ်ႇ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်၊ ၸူဝ်ႈပႆႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေ မီးပၢင်တြႃးၵူႈၶမ်ႈလႄႈပၢင်လွတ်ႈႁေႃးထမ်ႇမၸၵျႃႇ ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈလူင် ၸိူင်ႉၼင်ႇပၢင်သွမ်းၼင်ႇ ၸိူဝ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

          ၼၢႆးမွၼ်း ၶမ်းသႂ်(ႁွင်ႉ)ၼၢႆးမွၼ်ႇၺုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်း ၸဝ်ႈမၢဝ်းလူင် ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈ ၼႄတြႃးၵမ်ႇမထၢၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးသတ်ထမ်ႇမတသ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးလုၵ်ႈလၢင်း(2)ၵေႃႉ ၼၢင်းသႂ်သႂ်သႅၼ် လႄႈၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း(ၸဝ်ႈသုၶမိင်ႇတ) ဢၼ်ပိူၼ်ၽႄႈသႃႇ သၼႃႇၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းတႆး ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း

ၶၢဝ်ႇ-Tai Images

Top