You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ပၢင်ပွႆးၵမ်ႉယၼ်ပၼ်သဵင်သိုပ်ႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႃႈဝၼ်း 5000 ပျႃး

ပၢင်ပွႆးၵမ်ႉယၼ်ပၼ်သဵင်သိုပ်ႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႃႈဝၼ်း 5000 ပျႃး

ႁၢဝ်းၶမ်း

May(19)

          ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်သဵင်တႃႇသိုပ်ႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းယၢဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႆႈၵႃႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ 5000 ပျႃးလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

  ဝၼ်းထီႉ 19.5.2019 ယၢမ်း07:30 မူင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်မႃးၶွၼ်ႈတီႈ ႁူင်းႁေႃးလူင်ၵၢင်ဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈသေ ယၢမ်း 08:00 မူင်း ယိပ်းပၢႆႉၶဝ်ႈထႅဝ် ႁွင်ႉသႅၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ႁႂ်ႈမႄးမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း မၢႆ 59 လႄႈ မၢႆ 361 ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢတ်ႈတေဢမ်ႇမႃး ႁူမ်ႇငမ်း တီႈၽႅၼ်လိၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼႂ်းၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်သဵင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉႁဵတ်းမႃးလၢႆတီႈ လၢႆဝဵင်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ၸၢဝ်းပီႈၸၢဝ်းၼွင်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼၼ်ႉဢမ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ လႆႈတူၵ်းၶၢၼ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ပၢႆလႆႈငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈႁွင်ႉသႅၼ် 5000 ပျႃးၵွၼ်ႇၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Top