You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းပီႈၸၢဝ်းၼွင်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၶဝ် တူဝ်ႈတၼ်းဢွၼ်မႃး ၶွၼ်ႈတုမ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းၼမ်။

          ဝၼ်းထီႉ 20.5.2019 ယၢမ်း1030 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းပီႈၸၢဝ်းၼွင်ႉ   တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၶဝ် တေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈ ၶဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၸၢဝ်းပီႈၸၢဝ်းၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼႂ်း တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီလႄႈၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ် ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

          ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉႁဵတ်းလၢႆတီႈသေတႃႉ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈမႃး တႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလႄႈမႃး၊ မၢင်ၸိူဝ်းမၢင်ၵိူဝ်းလႆႈငိုၼ်းၵႃႈဝၼ်းလႄႈမႃးၵေႃႈမီး ယူႇယဝ်ႉ။

          ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈသင်၊ တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉၼုင်ႈၶူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေၼႄၽၢင် ႁၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်မၢပ်ႇၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၶိုတ်းတၼ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉသေ ၼႄလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တင်းၼမ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Tai Images

May 18, 2019

Top