You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် လႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း (300)ပၢႆ ယုၵ်ႉပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ် ၶတ်း လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ ဢၼ်လုၵ်ႉတိၼ်လွႆလဵင်း လႆၶဝ်ႈလေႃးမႄႈၼမ်ႉပွင်ႈ ပဵၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ-11.5.2019 ယၢမ်း(9)မွင်း ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်လႄႈဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ႁူမ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်း ၸၢႆး(65)ၵေႃႉ ယိင်း(4)ၵေႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ၵုမ်ႇမၼီႇ (UNIENERGY Co.LTH) ၶႂ်ႈမႃးၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ၊ လွင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ တေလႆႈၺႃးၽေးသၽႃႇဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၶႂၢင်သေ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း 1- တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ 2-ႁဝ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တိုၼ်းသၢၼ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ 3-ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵုမ်ႇမၼီႇၶဝ်ႈမႃးၸိုင် တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလိုပ်ႈလမ်းပႅတ်ႈ။ ဢုပ်ႇ ၵုမ်လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း(3)ၶေႃႈၼႆႉသေ ယၢမ်း 1 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် လႄႈသင် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်း(2)ဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း (300)ပၢႆ ယုၵ်ႉပၢႆႉ သၢၼ်ၶတ်း ၵုမ်ႇမၼီႇ UNIENERGY CO.LTH ဢၼ်ၶႂ်ႈမႃးၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

          လွင်ႈလႆးသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ႁဝ်းၶႃႈယူႇၸမ်မႄႈၼမ်ႉမ ၼႆႉမႃးၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် ပေႃးမႃးၵေႃႇ သၢင်ႈၽၢႆၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းတေလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝႃႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၽုၵ်ႇတီႈသွမ်ႈႁဝ်း တီႈယူႇတီႈ သဝ်းႁဝ်း သၽႃႇဝႃႉ ၽိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈတေလူႉတေလႅဝ်၊ တႃႇပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉလႄႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈတႄႇၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇပၼ်တႄႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင် ၸိုင်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်” ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

          တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမၼႆႉ ငိၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2013ၼၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇ ႁူႉဝႃႈတေပဵၼ်ၵုမ်ႇမၼီႇဢၼ်လႂ်၊ ငိၼ်းၵႂၢမ်းၵၢင်လၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်မႃးလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇယဵၼ်ဝႆႉသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၵုမ်ႇမၼီႇ UNIENERGY CO.LTH ၶဝ်တေမႃးထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဝၢၼ်ႈပဵင်ႇသႃႇ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ။

Written by- TAI INMAGES

Top