You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တေမူဝ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၶုၼ်ႇၶုၼ်သေ ၸင်ႇမႄးဢဝ်ၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တေမူဝ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၶုၼ်ႇၶုၼ်သေ ၸင်ႇမႄးဢဝ်ၶိုၼ်း

ၸၢႆးၵုၼ်ႁႅၼ်
DEC(26)
ဝၼ်းထီႉ-26.12.2018 တပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်း တေႃး တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈသူမ်ႈပျွင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်း ၼၢင်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း။
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ထွႆႇဢွၵ်ႇၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႃႈတီႈသွၼ်ႉၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ လိူတ်ႇမႆႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း(2)ၸုမ်း။
ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းထွႆသေဢမ်ႇၵႃး ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်း တေႃး မႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၸိူဝ်းပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မိူင်းမူႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ-24.12. 2018 တေႃႇဝၼ်းထီႉ- 25.12.2018 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ၵဵတ်းၽူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေ ဝၼ်းထီႉ-26.12.2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (13:15)မူင်းၼႆႉ လုၵ်ႉၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင်ၵေးသီး ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼွင်သွမ်း မႃးလေႃႇ တပ်ႉ SSPP/SSA တပ်ႉၸုမ်း 987 ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႄႈတပ်ႉၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လွၵ်ႇငိူတ်ႈထိုင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ။
တႃႇတေပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းၽဵဝ်ႈ တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢတ်ႈ(4)လိူၼ် ပီ 2018 ၼၼ်ႉ(3)ၶေႃႈ 1-ႁဝ်းတေယွမ်းႁႂ်ႈ SSPP/SSA ၶဝ် ဢွၼ် ႁူဝ်လုမ်းလုမ်းႁႃႉ၊ 2- ႁဝ်းတေၶျႃႉၵွင်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် SSPP/SSA ၶဝ်ႁႃႉ၊ 3-ႁဝ်းတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ပႅတ်ႈတပ်ႉ SSPP/SSA ႁႃႉၼႆမီးမႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.12.2018 တီႈပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ“ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းႁွင်ႉၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းမႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၵေႃႈ တေမူဝ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းၶုၼ်ႇၶုၼ်ႇၵွၼ်ႇ”ဝႃႈၼႆမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းၽိုၼ် လိၵ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တႅမ်ႈထိုင်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထီႉ 20.12.2018 ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၼႂ်းတႆးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶွင်ႉၶမ်တီႈ SSPP/SSA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

Top